30 УЧИЛИЩА И ОРГАНИЗАЦИИ С НАГРАДИ ЗА „ЕРАЗЪМ+“

30 УЧИЛИЩА И ОРГАНИЗАЦИИ С НАГРАДИ ЗА „ЕРАЗЪМ+“

30 училища и неправителствени организации бяха наградени от Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) за изпълнени проекти по програмата „Еразъм+“ и Европейски корпус за солидарност.

„Програмата „Еразъм“ се утвърди през годините като една най-успешните и разпознаваеми в Европейския съюз. Образованието и желанието за взаимно опознаване е това, което свързва най-силно страните от ЕС. Докато някои политици продължават да слагат бариери в Съюза, студентите, учениците и преподавателите показвате как могат всички прегради да бъдат преодолявани“, каза заместник-министърът на образованието и науката Надя Младенова в приветствието си към участниците в конференцията.

Тя изрази увереност, че за всеки от участниците този опит е бил изключително ценен. „Не само заради знанията, които са придобити, но и заради новите приятелства, новите контакти, новите емоции, които са преживели. Защото част от най-важните умения в живота си придобиваме от хората, които срещаме. Всеки човек, когото срещаме през живота си, е наш учител“, каза още Надя Младенова.

Изпълнителният директор на ЦРЧР Михаил Балабанов изтъкна, че през годините програма „Еразъм“ се е развивала и надграждала и това продължава. „Наистина рядко се случва европейска програма да има такова дълголетие и да бъде толкова успешна през целия този толкова дълъг период. Това се дължи на много неща, но едно от тях със сигурност е това, че тя е изцяло насочена към хората и към това да запознае младите хора с Европа и да доведе Европа до тях“, заяви Михаил Балабанов.

За успеха на програмата говори и фактът, че нейният бюджет за новия програмен период е 26 млрд. евро, което е с 80% повече от предишния.

Споделете

GoTop