300 000 ЛЕВА ЗА ДВА ОБЕКТА ОТ ПЪТНАТА КАРТА ЗА НАУЧНА ИНФРАСТРУКТУРА

300 000 ЛЕВА ЗА ДВА ОБЕКТА ОТ ПЪТНАТА КАРТА ЗА НАУЧНА ИНФРАСТРУКТУРА

Правителството отпусна 300 000 лева на Министерството на образованието и науката за изпълнение на ангажименти на страната, свързани с членството в два европейски консорциума за научна инфраструктура.

Средствата са за обекти, включени в Националната пътна карта за научна инфраструктура 2021 – 2027 година. С тях ще стартират спешни дейности, свързани с участието на България в Европейското социално изследване и Изследване на здравето, застаряването и пенсионирането в Европа.

Споделете

GoTop