36 МЛН. ЛЕВА ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

36 МЛН. ЛЕВА ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

36 078 916 лева отпуска държавата за работа с деца и ученици от уязвими групи в общински училища и детски градини. Това реши правителството със свое постановление.

Част от средствата ще бъдат предоставени на 515 детски градини с 40 016 деца в тях. Останалите ще бъдат разпределени между 1079 училища със 168 985 ученици. Те са предназначени за реализиране на мерки за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на риска от отпадане от образователната система на деца и ученици от уязвими групи.

Разходите могат да са за служители, включени в екипите за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, за заплащане на допълнителни учебни часове по български език в училищата и на допълнителни модули за деца, които не владеят български език, в детските градини, както и за персонал, ангажиран с мерки за подпомагане на достъпа до образование и назначаване на социални работници, образователни медиатори или помощници на учителя.

Споделете

GoTop