36 МЛН. ЛВ. ЗА ДЕЦА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ И УЧЕНИЦИ С РЕДКИ СПЕЦИАЛНОСТИ

36 МЛН. ЛВ. ЗА ДЕЦА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ И УЧЕНИЦИ С РЕДКИ СПЕЦИАЛНОСТИ

36 692 391 лева ще отпусне държавата на общините за работа с деца от уязвими групи в детските градини и училищата, както и за издръжка на паралелки с редки специалности, по които се очаква недостиг на кадри в следващите години.

Това реши правителството със свое постановление.

Средствата за работа с деца и ученици от уязвими групи са 29 721 852 лв. Те ще се предоставят на детски градини и училища, за да подпомогнат достъпа до образование на деца от уязвими групи, застрашени от отпадане от образователната система. Разходите могат да са за служители, включени в екипите за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, за назначаване на социален работник, образователен медиатор или помощник на учителя, както и за заплащане на допълнителни учебни часове по български език в училищата и на допълнителни модули за деца, които не владеят български език, в детските градини. Предвижда се допълнителни средства да получат общо 439 детски градини и 1051 общински училища с 32 791 деца и 154 694 ученици в тях.

6 970 539 лв. предоставят на общински училища и за издръжка на паралелки, в които се преподават защитени специалности, както и професии, по които се очаква недостиг от специалисти на пазара на труда. Финансиране ще получат общо 221 училища – 59 с редки специалности и 162, осигуряващи квалификация по професии, за които се очаква недостиг на кадри.

Споделете

GoTop