4 МЛН. ЛЕВА ДАВА КАБИНЕТЪТ ЗА ИЗВЯВИ НА ТАЛАНТИ В ИЗКУСТВАТА И СПОРТА ПРЕДИ КОЛЕДА

4 МЛН. ЛЕВА ДАВА КАБИНЕТЪТ ЗА ИЗВЯВИ НА ТАЛАНТИ В ИЗКУСТВАТА И СПОРТА ПРЕДИ КОЛЕДА

Правителството одобри 4 179 000 лева за финансово осигуряване на общините за представителни изяви по Националната програма „Заедно в изкуствата и в спорта“. Целта на тази програма е да подпомогне формирането на умения за екипна работа чрез участието на учениците в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности, и за изява на придобитите от тях умения.

По програмата за учебната 2023/2024 година по модул „Изкуства“ са включени 1235 училища, в които са създадени 2514 групи с 29 684 ученици, а по модул „Спорт“ – 1224 училища, в които има 2377спортни отбори с 32 329 ученици. За да се популяризират сред широката общественост творческите и спортните занимания на учениците ще бъдат проведени представителни изяви на училища, работещи по националната програма, в дните преди Коледа. По този начин учениците ще могат да демонстрират придобитите от тях умения от участието им в дейностите по програмата през изминалата и през настоящата учебна година в областта на спорта и на музикалните, вокалните и сценичните изкуства, както и в областта на изящните и приложните изкуства.

Изявите на учениците ще се организират от общините в салони на читалища и в спортни зали със съдействието на регионалните управления на образованието.

Споделете

GoTop