4 УЧИЛИЩА ПОЛУЧИХА ЕВРОПЕЙСКАТА НАГРАДА ЗА ИНОВАТИВНО ОБУЧЕНИЕ

4 УЧИЛИЩА ПОЛУЧИХА ЕВРОПЕЙСКАТА НАГРАДА ЗА ИНОВАТИВНО ОБУЧЕНИЕ

Четири училища са първите лауреати за България на Европейската награда за иновативно обучение. Наградата е нова европейска инициатива, обявена със съобщение на Европейската комисия за изграждането на Европейско пространство за образование до 2025 г. Целта е да бъдат откроени успешни преподавателски практики в рамките на Програма „Еразъм+“ и да бъде отличена добрата работа на учителите и техните училища, участващи в проекти за европейско сътрудничество.

Първото издание на конкурса постави актуална тема – дистанционното и смесеното обучение. Критериите за оценка и подбор на проектите открояват иновативни преподавателски практики, включват активната роля на учениците, сътрудничеството между учителите, въздействието на конкретния проект върху развитието на училищната общност и училищното образование.

В категория „Образование и грижи в ранна детска възраст“ бе наградено Първо частно училище „Леонардо да Винчи“, Русе, с проекта „Speech and Language Pathology Interactive Tools for Teachers at Initial Education“. Резултатите от него се прилагат реално в начален етап от образованието при деца с речеви затруднения. По проекта има разработени редица помощни материали с практическа насоченост.

В Категория „Начално образование“ лауреат е СУ „Екзарх Антим I“, Казанлък, с проект „Enhancing student and teacher success through STEM education“. По проекта стартира STEM обучението в училището и се изгражда и STEM кабинет.

В категория „Средно образование“ наградата е за Профилирана езикова гимназия “Йоан Екзарх”, Враца, с проект „Да бъдеш учител през 21-ви век. Училището е стартирало и развило облачни технологии, които успешно ползва и в условията на пандемията от Ковид-19.

В категория „Професионално образование и обучение“ спечели Професионална гимназия по електротехника и електроника „К. Фотинов“, Бургас, с проекта „Ела с нас в Робоклас“. След проекта в гимназията се осъществява обучение в ново професионално направление по роботика, в което се включват все повече ученици.

Училищата бяха отличени на специална церемония в Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), който е Националната агенция за България по Програма „Еразъм+“.

Споделете

GoTop