44 700 УЧЕНИЦИ ВЕЧЕ СА В ПЛАТФОРМАТА НА ПРОЕКТ „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

44 700 УЧЕНИЦИ ВЕЧЕ СА В ПЛАТФОРМАТА НА ПРОЕКТ „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

Над 44 700 са учениците от I до XII клас, регистрирани в платформата на проект „Образование за утрешния ден“. Повишаването на дигиталната компетентност и умения на учениците става по време на занимания, които се провеждат извън учебното време и през ваканциите. До момента са регистрирани над 3200 клубове по интереси.

По време на въведеното извънредно положение през март 2020 г. дейностите се провеждаха във виртуални класни стаи. Продължителността на занятията по време на учебната година и на лятната ваканция е 70 ч., а средната продължителност на учебен час е до 45 минути.

Авансово са финансирани над 1880 училища. Продължава изграждането на модерна защитена образователна среда във включените образователни институции – училища и детски градини от цялата страна. Раздадена е техника в повече от 2000 училища. Доставени са 2000 интерактивни дисплеи с компютърен модул, закупени са над 1900 преносими компютри, както и 500 устройства за достъп до интернет с 500 предплатени пакети за интернет.

В рамките на проекта са предвидени обучения на 29 000 учители за придобиване на нови компетентности и дигитални умения. Целта е педагогическите специалисти да придобият и повишат знанията за разработване и използване на дигитално образователно съдържание, електронни платформи, програмиране, киберсигурност и за преподаването. До 60 000 ученици се очаква да бъдат обучени до 15 октомври 2022 г.

Проект „Образование за утрешния ден“ е на стойност 104 959 178 лева и се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Това е най-мащабният проект, изпълняван от Министерството на образованието и науката, който дава възможност за цялостно модернизиране на образователната система чрез интегриране на леснодостъпни образователни технологии, както и за инвестиции в човешки капитал.

Споделете

GoTop