45 МЛН. ЛВ. ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИЕТО

45 МЛН. ЛВ. ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИЕТО

45 млн. лв. от националния бюджет ще бъдат насочени за обезщетения в образователната система, реши правителството. Те се изплащат при прекратяване на трудовите правоотношения със заети в държавни и общински училища и детски градини.

40 млн. лв. от отпуснатата днес сума са разчетени за тази цел в централния бюджет. Към тях се добавят още 5 млн. лв. заради увеличения брой на служителите, придобили право на пенсия, и повишените заплати на учителите и непедагогическия персонал, което вдига размера на обезщетенията.

Гласуваните 45 млн. лв. за обезщетения ще бъдат пренасочени от националната програма „Заедно в изкуствата и в спорта“. За предстоящата учебна 2022-2023 г. нейният бюджет е 90 млн. лева, като до края на 2022 г. ще бъдат изплатени само половината от тях. Според правилата на програмата училищата получават авансово 50% от сумата, за която са кандидатствали, а останалите пари се изплащат след приключване на дейностите на базата на фактически направените разходи. Тъй като програмата се изпълнява до 14 септември 2023 г., втората половина от средствата ще бъде необходима през следващата календарна година.

Споделете

GoTop