4500 УЧИТЕЛИ И ДИРЕКТОРИ ПОВИШИХА КВАЛИФИКАЦИЯТА СИ

4500 УЧИТЕЛИ И ДИРЕКТОРИ ПОВИШИХА КВАЛИФИКАЦИЯТА СИ

4500 учители и директори са участвали в обучения в Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти от началото на годината.

Центърът беше посетен от министъра на образованието и науката проф. Сашо Пенов, който връчи удостоверения за успешно завършен курс на обучение на директори на 25 училища от различни райони на страната. Преди това проф. Пенов се срещна и разговаря и с учители, които в момента също преминават обучение. При срещите си с министър Пенов учителите и директорите изразиха задоволство от качеството на курсовете. Един от въпросите, който беше поставен, е свързан с намаляване на административната тежест за педагогическите специалисти -нещо, върху което МОН вече работи.

Обсъдено беше и развитието на професионалното и дуалното образование. „За мен дуалната форма на обучение е бъдещето.“, изтъкна проф. Пенов. По думите му, има идея, освен частни фирми, с дуално обучение на ученици да се ангажират и държавните предприятия, които са около 600.

Споделете

GoTop