47 600 УЧИТЕЛИ ОЦЕНЯВАТ УЧЕБНИЦИ ЗА III, VII И IX КЛАС

47 600 УЧИТЕЛИ ОЦЕНЯВАТ УЧЕБНИЦИ ЗА III, VII И IX КЛАС

От днес до 8 юли 47 600 учители от цялата страна ще оценяват пригодността на проектите на учебници и учебни комплекти за III клас, на учебници за VII и IX клас, на учебни комплекти по чужд език по нива от Общата европейска езикова рамка, както и на учебници по испански и италиански език за V клас. Предложените проекти за III клас са 60, за VII – 92, а за IX клас – 79. Издателствата са внесли за оценка още 44 проекта на учебници по чужд език по нива А1 и B1 и четири за V клас. Учителите, които преподават по съответните предмети, трябва да оценят пригодността им за прилагане в клас, като поставят оценка „Приложим“ или „Неприложим“. Оценяването се извършва във всяко училище, а до 9 юли преподавателите трябва да предадат на директорите картите за оценяване. Резултатите трябва да бъдат обобщени на училищно ниво и да бъдат предоставени на регионалните управления на образованието. В средата на юли общите оценки за пригодност от цялата страна ще бъдат обявени пред вносителите на проектите.

Учебниците и учебните комплекти, които са получили обща оценка „Приложим в практиката“, ще бъдат одобрени от Министерството на образованието и науката и техният списък ще бъде публикуван в рубриката „Учебници“ на официалната страницата – www.mon.bg.

През следващата учебна година учениците от III, V и VII клас ще учат по одобрените учебници/учебни комплекти, които техните учители са избрали и са съгласували с обществения съвет на училището. Те ще им бъдат предоставени за безвъзмездно ползване. Учебниците за учениците от IX клас и учебните комплекти по чужд език ще се избират от преподавателите по съответните предмети.

Споделете

GoTop