48 ПРОЕКТА ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА СА НОМИНИРАНИ В XIII-ИЯ НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО”

48 ПРОЕКТА ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА СА НОМИНИРАНИ В XIII-ИЯ НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО”

48 проекта на ученици от I до XII клас от цялата страна са номинирани в XIII-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”. В категорията за начален етап на образование са 17 проекта; в прогимназиалните класове проектите са девет, а в гимназиалната група – 22.

Конкурсът се организира в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025 г. по инициатива на Министерството на здравеопазването в партньорство с министерствата на образованието и науката, на културата, на младежта и спорта и на околната среда и водите, представителството на Световната здравна организация (СЗО) в България и Българския младежки Червен кръст.

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ включва трите възрастови групи: I-IV клас, V-VII клас и VIII-XII клас, и включва две тематични области: „Ограничаване на тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол“ и „Здравословно хранене и физическа активност“. Дейностите се провеждат през цялата година от март да ноември.

В проектите са реализирани интерактивни дейности за ограничаване на рисковите за здравето фактори – електронни приложения, интернет сайтове и електронни книги за здравословно хранене, спортни прояви-състезания и турнири; туристически и еко походи; ролеви игри; дебати и дискусии; сътрудничество и работа в екип между поколенията с цел запазване на българските традиции; почистване на замърсени райони в различни населени места в страната и др.

Всяко от горепосочените министерства класира във всяка възрастова група по три призови места и по една поощрителна награда. Министерството на здравеопазването, Представителството на СЗО в България и Българският младежки Червен кръст връчват една специална награда.

Във връзка с обявеното извънредно положение и въведените противоепидемични мерки за ограничаване на COVID-19 на територията на България тази година няма да се проведе официално награждаване. Класираните участници ще получат грамоти и предметни награди, изпратени до директорите на техните училища.

Министерството на здравеопазването изразява благодарност към всички ученици, учители, ръководители на училища и граждани, участвали в проектите в XIII-то издание на Национален ученически конкурс „Посланици на здравето”!

Класираните проекти по възрастови групи и ведомства вижте в прикачените файлове.

Файлове

Споделете

GoTop