49 000 УЧЕНИЦИ УЧАСТВАТ В КЛУБОВЕ ПО ИНТЕРЕСИ ПО ПРОЕКТ „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

49 000 УЧЕНИЦИ УЧАСТВАТ В КЛУБОВЕ ПО ИНТЕРЕСИ ПО ПРОЕКТ „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

49 000 ученици участват в 5687 клубове по интереси, създадени по проект „Образование за утрешния ден“. 37 000 от тях вече са получили сертификат за успешно завършено обучение по дигитални умения. Дейността на 503 клуба ще бъде продължена до 31 декември, поради извънредната обстановка, а 83 от тях ще функционират и през учебната 2020/2021 година.

Данните бяха огласени по време на работна среща на екипа за управление на проекта в МОН с представители на регионалните управления на образованието в страната и координатори по проекта.

Предстоят обучения на над 29 000 педагогически специалисти за придобиване на нови дигитални умения. Oчаква се те да доведат до придобиване и повишаване на знанията за разработване и използване на дигитално образователно съдържание, електронни платформи, програмиране, кибер сигурност и др., както и на умения за преподаването им.

Проект „Образование за утрешния ден“ се изпълнява от Министерството на образованието и науката и се реализира по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Дейностите по проекта ще продължат да се изпълняват до 15 октомври 2022 г.

Споделете

GoTop