52 ЧАСА ЗА ЗАЩИТА ОТ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ В УЧИЛИЩЕ

52 ЧАСА ЗА ЗАЩИТА ОТ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ В УЧИЛИЩЕ

В Часа на класа в училище са заложени часове за защитна на населението при бедствия, аварии и катастрофи, както и за oказване на първа помощ. Техният брой е общо 52 за цялостния период на образование от 1-и до 12-и клас. Това съобщи Коста Костов, държавен експерт от Министерството на образованието и науката в интервю за програма „Христо Ботев“ на БНР.

В началния етап от 1-и до 4-и клас са предвидени по четири часа на година. От 5-и до 10-и клас са осигурени по пет часа годишно. В последните две годни -във втория гимназиален етап има по три часа годишно в Часа на класа. „Ако посочените часове се провеждат качествено, мисля, че има добър ресурс, който е даден за такъв тип обучение. В наредбата е заложена възможността в Часа на класа да влизат и външни експерти. За мен е много успешна практика, когато в различните часове влизат действително експерти, които могат да обясняват на учениците, за да им бъде интересно“, коментира Коста Костов.

“На 22-ри февруари, наред с наградата Пожарникар на годината, ще бъде връчена първа, втора и трета награда за есе на тема “Доброволчеството, акт на солидарност в борбата с бедствията и пожарите“, което е организирано от Главна дирекция “Пожарна безопасност за защита на населението“ и е подкрепена от Министерството на образованието. В начинанието участваха ученици от цялата страна“, съобщи още експертът.

Той посочи, че в училище влизат и представители на Българския червен кръст, които също помагат в обучението при защита от бедствия и аварии.

Снимка: БЧК

Споделете

GoTop