5600 СЕДМОКЛАСНИЦИ И ДЕСЕТОКЛАСНИЦИ НА ИЗПИТ ПО ЧУЖД ЕЗИК ДНЕС

5600 СЕДМОКЛАСНИЦИ И ДЕСЕТОКЛАСНИЦИ НА ИЗПИТ ПО ЧУЖД ЕЗИК ДНЕС

Над 5 600 ученици от 7 и 10 клас се явиха по собствено желание на национално външно оценяване по чужд език днес. За седмокласниците се проведоха изпити по английски, руски, немски, френски и италиански език, а за десетокласниците – и по испански език. Най-много бяха желаещите за английски език – 98,5 % от общо над 2 150 седмокласници и 86,5% от над 3 480 десетокласници, избрали изпит по чужд език.

Седмокласниците решаваха 20 задачи за ниво А2 – 17 с избираем, две с кратък свободен отговор и една задача за създаване на текст по тема от учебното съдържание. В днешния тест учениците трябваше да напишат отговор на имейл. Задачите проверяваха и придобитите умения на учениците за разбиране при слушане и четене на текстове на съответния език

Учениците в 10 клас могат да се явят на изпит по чужд език на нива А1, А2, В1.1, В1. Изпитът е писмен и устен. Компонентът „говорене“ се провежда от училищни комисии. Писмените тестове съдържат различни видове задачи – с избираем, с кратък свободен и с разширен свободен отговор. Всяко ниво има и задачи за писане с различен обем думи.

Най-много десетокласници избраха изпит по английски език ниво В1 (1586). За тях едната писмена задача също беше отговор на имейл, свързан с организирането на празненство. Другата изискваше да изразят своето мнение за стреса в училище.

При успешно положен изпит, постигнатото езиково ниво се записва в свидетелството за основно образование или в свидетелството за първи гимназиален етап в съответствие с Общата европейска езикова рамка.

Споделете

GoTop