60 МЛАДИ УЧИТЕЛИ СПОДЕЛЯТ ИНОВАТИВНИ ПРАКТИКИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

60 МЛАДИ УЧИТЕЛИ СПОДЕЛЯТ ИНОВАТИВНИ ПРАКТИКИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

60 млади педагози от цяла България споделят добри иновативни практики и дискутират възможностите за мотивация и за квалификация по време на VІІІ Националeн форум на младите педагогически специалисти „Предизвикателствата пред образованието и младите педагози в XXI-ви век“. Форумът е организиран от Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието – Велико Търново, „Сдружение за образователни инициативи 19“ към ОУ „Бачо Киро“ – Велико Търново и с подкрепата на Община Велико Търново.

Във форума участват креативни педагогически специалисти до 35-годишна възраст, които имат подчертан интерес към новите технологии в образователната сфера.

„Има няколко вида „млади“ учители – млади по възраст, млади по стаж, млади по дух. Именно младите по дух е важно да бъдат съхранени“, каза на участниците Наталия Михалевска, началник на кабинета на министъра на образованието. Тя припомни думите на писателя У. Уорд „Посредственият учител разказва. Добрият учител обяснява. Най-добрият учител демонстрира. Великите учители вдъхновяват.“ И пожела на присъстващите да бъдат вдъхновители.

Форумът е организиран от Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието – Велико Търново, „Сдружение за образователни инициативи 19“ към ОУ „Бачо Киро“ – Велико Търново и с подкрепата на Община Велико Търново. По време на форума е предвидено обучение за придобиване на 1 квалификационен кредит с обучители от ДКПРПС към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Представените научни доклади ще бъдат включени в извънреден тематичен брой на Списание „Образование и квалификация“, издание на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

В дискусиите са включиха Полина Фетфова, началник отдел „Квалификация и кариерно развитие“ към МОН и Розалия Личева, началник на РУО-Велико Търново.

Официални гости на събитието бяха Ивайло Здравков, областен управител на област Велико Търново, представители на община Велико Търново, университетски преподаватели.

Споделете

GoTop