8 УЧИЛИЩА РЕМОНТИРАТ УЧЕНИЧЕСКИТЕ СИ ОБЩЕЖИТИЯ СЪС СРЕДСТВА ОТ МОН

8 УЧИЛИЩА РЕМОНТИРАТ УЧЕНИЧЕСКИТЕ СИ ОБЩЕЖИТИЯ СЪС СРЕДСТВА ОТ МОН

8 училища в страната са получили финансиране в размер на 6 124 371 лева от Министерството на образованието и науката през 2020 г. за ремонти на ученическите им общежития. Със средствата се подменя ВиК, електро и отоплителни инсталации, санират се сградите и се обновяват стаите, като по този начин се подобряват социално-битовите условия на живот на учениците, които са настанени в тях. На този етап ремонтите са приключили в три гимназии – НПГВМ „Иван Павлов“ в Стара Загора, ПГТЕ „Хенри Форд“ в София и ПТГ във Варна, а в останалите институции ще приключат през 2021 г.

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев разгледа днес изцяло обновеното общежитие към Професионалната гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд“. През миналата година училището е получило над 720 000 лева, като част от средствата са инвестирани в саниране, ремонт на покрива и отоплителната система. Подменени са санитарните възли в стаите и са обновени кухненските блокове, които са разположени на всеки етаж. В общежитието ще бъдат настанени над 90 ученици от други населени места, които се обучават в няколко училища в София.

Министър Вълчев разгледа също и новата лаборатория по подемна и асансьорна техника, в която гимназистите ще получат необходимите знания и практически умения за работа в областта на монтажа, поддръжката и проектирането на различни видове асансьорни уредби и подемни съоръжения. За изграждането на центъра са отпуснати 180 000 лева. В училището се създава и STEM център за повишаване на интереса и постиженията на учениците в областта на науките и технологиите. Очаква се кабинетите по химия, математика, роботика, физика и промишлена електроника да бъдат завършени в края на годината.

Споделете

GoTop