8500 УЧЕНИЦИ ВКЛЮЧЕНИ В ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ

8500 УЧЕНИЦИ ВКЛЮЧЕНИ В ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ

8500 ученици и 159 училища са участвали до момента в проекта „Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Срокът за изпълнение на проекта, финансиран с 24 млн. лева, е удължен и ще завърши през следващата учебна година.

Това съобщи заместник-министърът на образованието и науката Мариета Георгиева по време на конференцията „Предизвикателства пред индустрията във връзка с недостига на умения на кадрите“, организирана от клъстер „Тракия икономическа зона“. Заместник-министърът представи данни, според които броят на учениците в професионални паралелки се увеличава непрекъснато през последните години, а през следващата учебна година се предвижда те да са близо 60% от всички гимназисти.

„Наш приоритет е дуалното образование – т.е. професионалното образование, което е в пряко сътрудничество с реалния бизнес“, обясни Мариета Георгиева. По думите ѝ в последните години има сериозен ръст на обучаващите се, което показва подобряване на партньорството между образованието и икономиката. Тя отбеляза, че само по себе си професионалното образование няма смисъл без взаимна подкрепа както от страна на бизнеса към професионалните училища, така и обратно – отвореност и готовност от страна на професионалните гимназии да откликнат на нуждите на бизнеса.

„Поставяме си за цел да погледнем към професиите на бъдещето, към високите технологии, към това професионалното образование да стане привлекателно – да не бъде възприемано като образование за аутсайдери, а да предложи качествено и високотехнологично обучение на мотивирани млади хора“, каза заместник-министърът.

Конференцията се организира по проект „Общност за повишаване на квалификацията на инженерно-техническия персонал чрез активно учене“. В него участват четири университета, предлагащи инженерно обучение – Технически университет – Габрово, Hellenic International University, Politechnika Gdanska, University of Nis, също така четири търговско-промишлени палати – от Габрово, Кавала, Гданск и Ниш, и клъстер „Тракия икономическа зона“.

Споделете

GoTop