АКАД.ДЕНКОВ: ДА ОСИГУРИМ УСЛОВИЯ УЧЕНИТЕ НА СВЕТОВНО НИВО ДА РАБОТЯТ В БЪЛГАРИЯ

АКАД.ДЕНКОВ: ДА ОСИГУРИМ УСЛОВИЯ УЧЕНИТЕ НА СВЕТОВНО НИВО ДА РАБОТЯТ В БЪЛГАРИЯ

„Всяка наука на международно и световно ниво се гради върху три стълба: материална база, качествени изследователи и правила и финансиране, което да освободи творческия дух на всеки един участник в този процес. Материалната база я има, назначили сте млади и перспективни колеги. Наше общо усилие трябва да бъде да осигурим условия, за да може талантливите и мотивираните, тези, които могат да правят наука на най-високо ниво, да намерят своето място и реализация в България“.

С този призив министърът на образованието и науката акад. Николай Денков откри Националния център по мехатроника и чисти технологии в кампус на Техническия университет в София. Той поздрави ръководството на висшето училище и учените, които са изградили 16 лаборатории, оборудвани с европейски средства с най-съвременната и уникална за страната апаратура и инфраструктура. В тях се провеждат авангардни изследвания в областите мехатроника, виртуално инженерство и дигитални производства, роботизирани системи и мехатронни технологии, биомехатроника и др. сфери. В лабораториите са внедрени и технологии, разработени от български учени.

В центъра са назначени на пълно работно време трима талантливи студенти от Техническия университет, работят също 37 изследователи от водещи научни групи.

„Ключово е всяко висше училище, свързано с инженерни и природни науки, да има модерни лаборатории, за да придобият студентите практически навици“, отбеляза министърът. Според ръководството на университета това е начин да се задържат млади хора в България, като им се даде възможност да се развиват и да правят наука тук. Изследователите работят в партньорство с бизнеса, за да може техните научни постижения да се използват в реалния живот.

Кампусът е изграден като част от проект за близо 70 млн. лева, финансиран от Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Споделете

GoTop