АКАД. ДЕНКОВ: НАУКАТА ТРЯБВА ДА СЪЗДАВА ПОЛЕЗНО ЗНАНИЕ

АКАД. ДЕНКОВ: НАУКАТА ТРЯБВА ДА СЪЗДАВА ПОЛЕЗНО ЗНАНИЕ

Иновациите трябва да бъдат поставени на първо място в нашите задачи. Българската наука, освен на високо световно ниво, трябва да бъде и полезна за обществото. Това може да се случи само ако учените и бизнесът работят заедно.

С такива думи министърът на образованието и науката акад. Николай Денков откри втората среща „Наука за бизнес“, организирана от Българската академия на науките (БАН) и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП). На събитието бяха представени редица разработки на Академията, готови да се превърнат в успешен бизнес.

Значимостта на научните изследвания и ролята им за повишаване на иновативността и конкурентоспособността на българската икономика бяха основен акцент на срещата. На форума бяха представени добри практики и примери за партньорство между бизнеса и Българската академия на науките в разработване на съвместни проекти. Експо зоната показа редица интересни прототипи.

Учени от БАН запознаха предприемачите с научно-приложни технологии, за които се нуждаят от партньорство с бизнеса и други научни институти. Представители на бизнеса представиха свои иновативни разработки и продукти.

Споделете

GoTop