АКАД. ДЕНКОВ ПРЕД ГЕНЕРАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЮНЕСКО: ПАНДЕМИЯТА ИЗВЕДЕ НА ПРЕДЕН ПЛАН РОЛЯТА НА НАУКАТА

АКАД. ДЕНКОВ ПРЕД ГЕНЕРАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЮНЕСКО: ПАНДЕМИЯТА ИЗВЕДЕ НА ПРЕДЕН ПЛАН РОЛЯТА НА НАУКАТА

В условията на пандемията от COVID-19 се задълбочиха неравенствата между отделните държави и региони, а това изведе на преден план ключовата роля на науката, технологиите и иновациите за изграждането на по-стабилни и устойчиви общества.

Това заяви министърът на образованието и науката акад. Николай Денков във видеообръщение към участниците в 41-та сесия на Генералната конференция на ЮНЕСКО. По думите му има голяма потребност от отворена и приобщава наука, основаваща се на засилено сътрудничество и солидарност. Тъкмо затова България подкрепя подготовката на препоръката на ЮНЕСКО за отворена наука.

Акад. Денков изтъкна също, че български експерти участват активно в разработването на стратегическия документ на ЮНЕСКО за изкуствения интелект, който ще бъдат представен за одобрение от настоящата Генералната конференция.

България се стреми към подновяване на споразумението с ЮНЕСКО, за да продължи дейността на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство за Югоизточна Европа в София, който продължи да работи дори в трудните условия на пандемията. По думите на министъра този център се е утвърдил като фактор за съхранение на нематериалното културно наследство на страните от региона.

„България е горда, че чрез своя Доверителен фонд ЮНЕСКО-България финансира редица проекти в приоритетни за организацията сфери като борбата с антисемитизма чрез образование, повишаването на устойчивостта към изменението на климата в контекста на опазване и съхранение на културното и природно наследство“, заяви министър Денков.

Споделете

GoTop