АКАД. ДЕНКОВ: УЧЕТЕ, ДОРИ ДА ВИ СЕ СТРУВА, ЧЕ НЯМА ДА ВИ ТРЯБВА

АКАД. ДЕНКОВ: УЧЕТЕ, ДОРИ ДА ВИ СЕ СТРУВА, ЧЕ НЯМА ДА ВИ ТРЯБВА

Защо е важно да се проверява твърдостта на водата? Защо слагаме мая в тестото и какви химични процеси протичат при втасването? Какво прави закваската? За какво служи кожата и къде намира приложение знанието за епидермиса? Отговори на тези въпроси получи министърът на образованието науката акад. Николай Денков в новия STEM център на Професионалната гимназия по хранителни технологии и техника в Пловдив (ПГХТТ).

След като откри центъра, той влезе в часовете на различни класове и наблюдава химични опити. Министърът разговаря с учениците за връзката между физикохимията, неорганичната химия, физиката и хранителните технологии. „Учете всичко, дори на пръв поглед да не разбирате за какво ще ви трябва. Ако не намирате отговора, питайте Вашите учители“, каза министърът.

В училището четири от изучаваните пет специалности са в STEM направления. Обучението е съчетано с дигитални технологии, а всички специалности са с разширено изучаване на английски език.

В гимназията учат 780 ученици от VIII до XII клас, като 128 от тях са в дуални паралелки. След завършване на XII клас възпитаниците на ПГХТТ получават трета степен на професионална квалификация, което им дава възможност за професионално развитие в съответната сфера или преференциални условия за продължаване на образованието им във висши училища.

Създадена е и учебна компания, която произвежда козметични продукти. В нея учениците получават също търговско-мениджърски знания.

По проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“, който се изпълнява с европейски средства, са привлечени три фирми партньори. В училището се преподават и специалности, по които е налице очакван недостиг на кадри на пазара на труда.

STEM центърът в гимназията е изграден с 300 000 лв. по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“. Гимназията е инвестирала още близо 40 000 лв. собствени средства. Оборудвани са седем кабинета за провеждане на мултидисциплинарни уроци в областта на природо-математическите науки и специалните предмети от професионалното обучение.

Споделете

GoTop