АЛГОРИТЪМ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НАРКОТИЦИ В УЧИЛИЩЕ БЕ ПРЕДСТАВЕН ПРЕД ДИРЕКТОРИ ОТ СОФИЙСКА ОБЛАСТ

АЛГОРИТЪМ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НАРКОТИЦИ В УЧИЛИЩЕ БЕ ПРЕДСТАВЕН ПРЕД ДИРЕКТОРИ ОТ СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Механизъм за действие и Алгоритъм към него в случаи на разпространение и употреба на наркотични вещества в училище бе представен по време на среща с директори и педагогически специалисти, организирана от РУО София-област.

Държавният експерт от дирекция „Приобщаващо образование“ Татяна Предова посочи, че от изключителна важност е да има взаимодействие на училищното ръководство със здравните служби, на учениците с ръководството и отговорните институции, както и да има комуникация с родителите, ако децата им разпространяват или употребяват наркотици.

В срещата, която бе открита от началника на РУО София-област Росица Иванова, участваха Венцислав Василев и Боян Трайков от ГДБОП, Анна Давидкова от Агенция „Митници“, експерти от МОН и РУО. Дадени бяха насоки как да се прилага алгоритъма в училище, както и как да се работи за превенция на употребата на алкохол и наркотици, а също и на тормоза в училище. Акцент на дискусията беше работата с деца с поведенчески проблеми и със специални образователни потребности. Директори на училища споделиха добри практики от своята работа в училище по подкрепа и превенция на учениците.

Споделете

GoTop