АЛИАТА ДИ ВИЛАФРАНКА: СТРЕМЕЖЪТ НА БЪЛГАРИЯ ДА ИНВЕСТИРА В НАУЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И ИЗСЛЕДВАНИЯ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗА ПРИМЕР В ЕВРОПА

АЛИАТА ДИ ВИЛАФРАНКА: СТРЕМЕЖЪТ НА БЪЛГАРИЯ ДА ИНВЕСТИРА В НАУЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И ИЗСЛЕДВАНИЯ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗА ПРИМЕР В ЕВРОПА

“България може да бъде за пример на други страни в Европа със стремежа си да инвестира в компетентни хора и да привлича младите към научни изследвания“. Това каза Виториа Алиата ди Вилафранка, директор в Главна дирекция „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия, отговарящ за укрепването на административния капацитет и изпълнението на програмите в България, Хърватска, Румъния и Унгария. Тя бе у нас заедно с делегация на Комисията и със заместник-министъра на образованието и науката Карина Ангелиева. Те се запознаха с три от проектите за изграждане и развитие на центрове за върхови постижения и центрове за компетентност, одобрени за финансиране по програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 чрез Европейския фонд за регионално развитие. Алиата ди Вилафранка подчерта отличното сътрудничество с българската страна и заяви, че тези центрове имат капацитета да се превърнат в отличен пример за това как политиката на сближаване на ЕС подпомага България да модернизира своята научно-изследователска база и да използва потенциала си както за фундаментални, така и за индустриални научни изследвания, на местно ниво и в Европейски и световен мащаб.

„Подобни инвестиции са важна стъпка към стремежа на България да направи икономиката си по-конкурентоспособна и иновативна“, допълни Алиата ди Вилафранка. Заместник-министър Карина Ангелиева акцентира върху изключително важната роля на центровете за развитието на българската наука. Тя посочи, че центровете за върхови постижения и центровете за компетентност ще променят научно иновационната среда в България в посока по-ефективно и качествено управление и развитие на високотехнологични кадри. По думите и центровете са предпоставка България да увеличи интернационализацията на изследванията и образованието у нас и да привлече повече финансиране от следващата Рамкова програма Хоризонт Европа. Ангелиева добави също, че наличието на високотехнологична научна инфраструктура е важно условие и за привличане и оставане на млади и компетентни учени в страната.

Делегацията на Комисията също така оповести началото на специална мисия на експерти от Съвместния изследователски център към ЕК, които ще съдействат на центровете да подобрят условията за бъдеща работа по отношение на управлението,държавните помощи, ползването на научноизследователската инфраструктура, технологичния трансфер и комерсиализацията на резултатите по проектите. Мисията, която е по искане на българската страна и се координира от ГД „Регионална и селищна политика“ и от Съвместния изследователски център на ЕК, ще направи партньорски преглед на центровете и ще отправи препоръки за по-устойчивото им развитие, както и по отношение на бъдещето на научната и иновационна екосистема в България. Представените проекти са част от 13-те центъра, които ще се развиват като средища за висококачествени научни изследвания и иновации с подкрепата от ЕС в размер на 170 милиона евро. Те са насочени към области, определени в Стратегията за научни изследвания и Иновационната стратегия за интелигентна специализация, като мехатроника и чисти технологии, информатика и ИКТ, медицина, биотехнологии и др. Предоставеното им финансиране е насочено предимно към научноизследователска инфраструктура с регионално и национално значение, както и за подпомагане на специализацията на изследователи и тяхното участие в Европейското научноизследователско пространство.

Споделете

GoTop