БЪЛГАРИЯ Е ПРИВЛЯКЛА НАД 60 МЛН. ЕВРО ПО „ХОРИЗОНТ“ 2020

БЪЛГАРИЯ Е ПРИВЛЯКЛА НАД 60 МЛН. ЕВРО ПО „ХОРИЗОНТ“ 2020

Български научни организации и фирми са привлекли над 60 милиона евро от най-голямата европейска програма за наука и иновации „Хоризонт 2020“. Сред най-активните са били Софийският, Техническият университет и институтите по механика и ИКТ на БАН. Участие са взели общо 215 български научни организации в 446 проекта. Това стана ясно на старта на информационна капания за засилване на участието на страната ни в Рамковата програма. „Усилията и успеваемостта ни в Хоризонт 2020 трябва да се увеличат двойно. Ще има много възможности за българските научни организации и бизнеса в следващите две години, които са последни от действието на програмата, да подобрят и разширят своите международни контакти, експертиза и знание“, заяви на откриването заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева.

Тя подчерта, че научните организации трябва да се включват по-активно като равнопоставени партньори в Рамкова програма „Хоризонт 2020“ и да търсят най-вече участие в съвместни научни проекти. Чрез националните научни програми беше създадена платформа за насърчаване на концентрацията на научния потенциал, инфраструктура и работа в екип. „Трябва да положим повече усилия като национален координатор да подобрим партньорския профил на българските организации и да ги подготвим за засилено участие в следващия програмен период след 2021 г. Особено ценно е привличането на млади учени към проектна дейност, за да има приемственост между поколенията и изграждане на лидери в науката“ добави Карина Ангелиева. Заместник-министърът поздрави участниците и акцентира на ролята на МОН в подпомагане на процеса по привличане на повече средства по програмата.

В първия ден от информационната кампания се включиха над 100 представители на научни организации, висши училища и бизнеса. Те се запознаха с възможностите за кандидатстване в две от направленията на програмата „Хоризонт 2020“ – „Бъдещи и навлизащи технологии“ и „Разпространение на върховите постижения и разширяване на участието“, както и с финансовите аспекти при управлението на проектите. Бяха представени и два успешни проекта за управление на големи бази данни в рамките на интелигентно общество и за създаване на мрежа от експерти и учени в областта на новите материали.

Споделете

GoTop