БЪЛГАРИЯ И АРМЕНИЯ ЩЕ ПРОДЪЛЖАТ ОБМЕНА НА СТУДЕНТИ, УЧЕНИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ

БЪЛГАРИЯ И АРМЕНИЯ ЩЕ ПРОДЪЛЖАТ ОБМЕНА НА СТУДЕНТИ, УЧЕНИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ

България и Армения ще продължат да си сътрудничат в областта на образованието и науката. Това предвижда Програмата между правителствата на България и Армения за сътрудничество в областта на образованието и науката за периода 2023 – 2027 г., която подписаха днес министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков и извънредният и пълномощен посланик на Република Армения у нас Негово Превъзходителство Армен Едигарян.

„Нашите две страни ще продължат да си сътрудничат, чрез ежегодното предоставяне на реципрочни стипендии за студенти за пълен срок на обучение в бакалавърска или магистърска степен, следдипломно обучение, специализация или научни изследвания на докторанти, преподаватели и изследователи, както и организирането на летни семинари за арменски граждани“, посочи министър Цоков. Той изрази надежда повече студенти да се включат в обмена, както и да има повече научни екипи. По думите му в подновената Програма се поставя акцент и върху укрепването на двустранното научно сътрудничество, включително проучването на възможностите на Програмата на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“. Предвижда се и обмен на преподаватели от висши училища, учени и изследователи от научни организации за запознаване с опита и постиженията на научните и образователните институции в областта на висшето образование и науката, както и участието им в съвместни научни проекти.

Спогодбата за сътрудничество между правителствата на България и Армения в областта на образованието, културата и науката е подписана още през 1994 г., като периодично се договарят и сключват програми за сътрудничество. През летния семестър на академичната 2022/2023 г. в български висши училища се обучават 29 арменски граждани, в т.ч. приети на собствени разноски и по Програмата.

Българската страна приема и до двама арменски студенти за участие в летни семинари по български език, литература и култура, съответно един в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и един във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Държавите подкрепят и преподаването в своите висши училища на предмети в областта на българистиката и арменистиката.

На подписването в МОН присъстваха Веселина Ганева, директор на „Международно сътрудничество“ в МОН, Марине Мъкъртчян, заместник-ръководител на мисията на Армения, консулът Тамара Гушчян, както и представителите на МВнР Десислава Парушева и Людмил Илиев.

Споделете

GoTop