БЪЛГАРИЯ И АРМЕНИЯ ЩЕ ПРОДЪЛЖАТ ОБМЕНА НА СТУДЕНТИ, УЧЕНИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ

БЪЛГАРИЯ И АРМЕНИЯ ЩЕ ПРОДЪЛЖАТ ОБМЕНА НА СТУДЕНТИ, УЧЕНИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ

България и Армения ще продължат да си сътрудничат в областта на образованието и науката, реши правителството. Министерският съвет одобри проект на Програма между правителствата на двете държави за периода 2023 – 2027 г., която насърчава обмена на всички образователни нива. Предвидени са ежегодни реципрочни стипендии за студенти за пълен срок на обучение в бакалавърска или магистърска степен, с изключение на специалностите от области „Здравеопазване и спорт“ и „Изкуства“. Има и стипендии за следдипломно обучение, специализация или научни изследвания на докторанти, преподаватели и изследователи.

Българската страна приема до двама арменски студенти за участие в летни семинари по български език, литература и култура, съответно един в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и един във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Предвижда се и обмен на преподаватели от висши училища, учени и изследователи от научни организации за запознаване с опита и постиженията на научните и образователните институции в областта на висшето образование и науката, както и участието им в съвместни научни проекти. Държавите подкрепят и преподаването в своите висши училища на предмети в областта на българистиката и арменистиката.

Спогодбата за сътрудничество между правителствата на България и Армения в областта на образованието, културата и науката е подписана още през 1994 г., като периодично се договарят и сключват програми за сътрудничество.

Споделете

GoTop