БЪЛГАРИЯ И ЧЕРНА ГОРА ОБСЪЖДАТ ОБМЕН НА СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ И УЧЕНИ

БЪЛГАРИЯ И ЧЕРНА ГОРА ОБСЪЖДАТ ОБМЕН НА СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ И УЧЕНИ

Български и черногорски университети могат да участват съвместно в програми за обмен на студенти, преподаватели и докторанти, а учени от двете страни да работят в консорциуми по общи проекти. Това обсъдиха министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков и Н. Пр. Йелена Филипович-Стоянов, изпълняваща длъжността посланик на Черна гора в България.

Двете държави имат наскоро подписано споразумение за сътрудничество в областта на образованието, което трябва да се задвижи и разшири. От наша страна има голям интерес за обмен на студенти и преподаватели, посочи посланик Йелена Филипович-Стоянов. По думите ѝ българските университети подготвят отлични специалисти, но черногорските студенти в България са твърде малко.

“Ние сме готови да сътрудничим с представители на университети от Черна гора и да ги свържем с български висши училища в зависимост от професионалните направления, по които обучават”, каза министър Цоков. Той допълни, че университетите от двете страни могат да си партнират и по програма „Еразъм“. Необходимо е да се осъществят връзки между ректорите, за което Министерството на образованието и науката е готово да съдейства.

МОН е изготвило и проект на Програма за сътрудничество в областта на образованието между двете държави, който е изпратен за съгласуване на черногорската страна, стана ясно по време на срещата. Посланик Йелена Филипович-Стоянов изрази готовност да съдейства за по-бързото придвижване на Програмата. Тя предложи в нея да залегне и сътрудничество в подготовката на докторанти от двете страни.

Проф. Цоков акцентира, че има възможности за партньорство в тази посока, включително със съвместни докторантски програми по „Еразъм“. Освен това и учени от Черна гора могат да се включат в български консорциуми по научни програми.

В срещата участваха също директорите на дирекции „Международно сътрудничество“ и „Висше образование“ в МОН – Веселина Ганева и Галина Дреновска.

Споделете

GoTop