БЪЛГАРИЯ И КАЗАХСТАН ЩЕ ЗАДЪЛБОЧАТ СЪТРУДНИЧЕСТВОТО СИ В ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

БЪЛГАРИЯ И КАЗАХСТАН ЩЕ ЗАДЪЛБОЧАТ СЪТРУДНИЧЕСТВОТО СИ В ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

България и Казахстан ще задълбочат сътрудничеството си в областта на образованието и научните изследвания. Темата беше обсъдена на среща между министъра на образованието и науката проф. Галин Цоков и заместник-ректора по научната дейност на Академията за публична администрация към Президента на Република Казахстан проф. Алиа Масалимова.

В рамките на посещението си в страната ни Проф. Масалимова беше наградена със синя лента с почетния знак „Св. Климент Охридски“ от Академичния съвет на Софийския университет за приноса ѝ за утвърждаване на престижа на най-старото българско висше училище и на науката ни в Казахстан.

Тя заяви желание за осъществяване на съвместни изследователски проекти между Академията за публична администрация към Президента на Казахстан и български висши училища. Приоритетни направления са държавното управление, регионалното развитие, икономиката, мениджмънта и човешките ресурси, обясни проф. Масалимова. Тя изтъкна важността на публикациите в научни списания.

„По-дългосрочната перспектива за сътрудничество в образованието и науката е сключване на споразумение между двете държави. Трябва да работим за подобен документ, който да даде основата за задълбочаване на сътрудничеството“, каза проф. Цоков и допълни, че този процес е бил прекъснат преди години. „Заедно можем да възобновим партьорството и да набележим конкретни стъпки в тази посока“, допълни министърът.

Заместник-министърът на образованието и науката проф. Генка Петрова представи възможностите за обучение в съвместни магистърски програми на университети от няколко държави във връзка с инициативата „Европейски университети“. МОН окуражава и българските университети да създават съвместни магистърски и докторски програми. Проф. Масалимова беше запозната и с базите данни, от които може да се получи информация за научните публикации на български учени.

Споделете

GoTop