БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА ЮЖНА АФРИКА ЩЕ ОБМЕНЯТ СТУДЕНТИ

БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА ЮЖНА АФРИКА ЩЕ ОБМЕНЯТ СТУДЕНТИ

България и Южна Африка ще си сътрудничат в областта на висшето образование. Министерският съвет одобри проект на Програма между правителствата на двете държави. Така за първи път ще бъде създадена нормативна рамка за сътрудничество във висшето образование.

Предвиждат се обмен на студенти и насърчаване на прякото сътрудничество между висшите училища в двете държави. Очаква се ежегодно предоставяне на реципрочен принцип на до 10 стипендии за пълен срок на редовно обучение в образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” в държавни висши училища, с изключение на области на висшето образование „Здравеопазване и спорт“ и „Изкуства“.

По Програмата страните ще обменят добри практики и информация за образователните системи на двете държави. Тя дава възможности и за академично сътрудничество, с цел улесняване взаимното признаване на висше образование, придобито в другата страна.

Споделете

GoTop