БЪЛГАРИЯ И САУДИТСКА АРАБИЯ ЩЕ СИ СЪТРУДНИЧАТ В ОБЛАСТТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ

БЪЛГАРИЯ И САУДИТСКА АРАБИЯ ЩЕ СИ СЪТРУДНИЧАТ В ОБЛАСТТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Министерският съвет одобри проект на Меморандум за разбирателство за сътрудничество в областта на науката и образованието между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието на Кралство Саудитска Арабия като основа за водене на преговори. Така за първи път ще бъде създадена нормативна рамка за сътрудничество в областта на висшето образование и научните изследвания между двете държави.

Предвижда се укрепване на преките научно-образователни връзки между висшите училища и научноизследователските организации, както и развитие на научно¬изследователско сътрудничество, главно в областта на теоретичните и приложните изследвания.

Меморандумът предвижда също обмен на добри практики и информация за образователните системи. Той дава възможности и за академично сътрудничество, чиято цел е да се улесни взаимното признаване на виеше образование, придобито в една от двете страни.

Споделете

GoTop