БЪЛГАРИЯ И УНГАРИЯ ЩЕ ПРОДЪЛЖАТ ДА СИ СЪТРУДНИЧАТ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКАТА

БЪЛГАРИЯ И УНГАРИЯ ЩЕ ПРОДЪЛЖАТ ДА СИ СЪТРУДНИЧАТ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКАТА

България и Унгария ще продължат да обменят студенти, докторанти, изследователи и преподаватели, реши правителството. Това ще стане в рамките на приетата Програма за сътрудничество в областта на висшето образование и науката между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на иновациите и технологиите на Унгария за периода 2022-2024 г. Чрез нея ще продължи сътрудничеството, започнало през 2019 г. за срок от три години.

Предвижда се също подкрепа за лекторите по български и унгарски език, приемани в двете страни на реципрочна основа.

В областта на научните изследвания се предвижда съвместно разработване на научноизследователски проекти чрез включване на учени от двете страни. Целта е да се насърчават партниращите си национални научни организации за съвместно участие в научноизследователски и иновативни проекти към европейските рамкови програми и в други инициативи. Страните ще подкрепят прякото сътрудничество и участието в двустранни и многостранни научни, технологични, научноизследователски и развойни програми и проекти. Двете страни ще насърчават институциите и изследователите, които се занимават с унгарска история, култура, език и изкуство в България и с българска история, култура, език и изкуство в Унгария.

София ще продължи да подкрепя и Българското национално самоуправление в Унгария, както и действащите в Будапеща Българско училище за роден език и Българска двуезична малцинствена детска градина.

Споделете

GoTop