БЪЛГАРИЯ ПОДКРЕПЯ ИНИЦИАТИВАТА НА ЕК „ДЕНЯТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ АВТОРИ“

БЪЛГАРИЯ ПОДКРЕПЯ ИНИЦИАТИВАТА НА ЕК „ДЕНЯТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ АВТОРИ“

България подкрепя инициативата на Европейската комисия „Денят на европейските автори“ и приветства превръщането ѝ в ежегодна. Нашата страна предлага тя да се разшири с ежегоден конкурс под надслов „Предизвикателството за четене“ в рамките на държавите от ЕС с различна тематика всяка година и привличането на широк кръг от европейски автори и училища по различни теми. Това заяви заместник-министърът на образованието и науката проф. Албена Чавдарова по време на дебат на тема „Четенето и неговото значение за ученето, за справедливото и активно участие в обществото“, който се проведе по време на Съвета на ЕС по образование, младеж, култура и спорт, част „Образование“ в Брюксел. Според България е необходимо да се координират ресурсите, политиките и инициативите, насочени към повишаване равнището на грамотност на групите от неграмотни и слабо грамотни възрастни лица.

Държавите членки на ЕС следва да приемат всеобхватни стратегии за ограмотяване в условията на междуинституционална координация, посочи проф. Чавдарова. Тя каза, че е необходимо да се изгражда среда за обучение, в която съвременните информационни средства да стимулират четенето, да допринасят за мотивацията за учене и да се разглеждат като допълващ инструмент, а не като алтернатива. Фокусът трябва да бъде насочен към ангажиране на нарастващите технологични възможности в подкрепа на интереса към четенето и по-специално към четенето с разбиране. Училищата трябва да се превърнат в по-отворени институции и в пресечна точка за среща на ученици, автори и издателства. Проф. Чавдарова определи като положителен опита на България с провеждане на различни по вид инициативи за насърчаване на четенето на територията на цялата страна. Сред тях е Националната седмица на четенето, която включва състезания, ден на книгата, подаряване и размяна на книги. Като успешна инициатива проф. Чавдарова определи и таза, в която обичани и популярни личности се включват в каузата за грамотност и образование чрез четене.

Проф. Чавдарова отбеляза, че в България има дейности на различни нива за осигуряване на лесен достъп до книги и библиотеки, за обогатяване на училищните библиотеки, както и за създаване и за поддържане на библиотеки в класните стаи. По модул „Библиотеките като образователна среда“ на национална програма МОН финансира проекти за закупуване на книги, създаване на „кътове за четене“, а библиотеките се популяризират като място, в което се насърчава мисленето, въображението и творчеството. Обществените библиотеки се превръщат в място за провеждане на учебни часове, осигурява се и абонамент за читателски карти на ученици.
По време на дебата зам.-министър Чавдарова акцентира също и върху специалните програми на Министерството на образованието и науката за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, които са пряко свързани с четенето и неговото значение за ученето.

Споделете

GoTop