БЪЛГАРИЯ СЕ ПРИСЪЕДИНИ КЪМ ЕВРОПЕЙСКАТА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА БИО-БАНКИ КАТО ПЪЛНОПРАВЕН ЧЛЕН

БЪЛГАРИЯ СЕ ПРИСЪЕДИНИ КЪМ ЕВРОПЕЙСКАТА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА БИО-БАНКИ КАТО ПЪЛНОПРАВЕН ЧЛЕН

България се присъедини към Научноизследователска инфраструктура за био-банките и биомолекулярните ресурси – Консорциум за Европейска научноизследователска инфраструктура (BBMRI-ERIC).
България ще бъде представлявана от Медицинския университет в София и става 21-я член. Той е координиращата институция на Националния университетски комплекс за научноизследователска инфраструктура за био-медицински и приложни изследвания, част от Националната пътна карта за научноизследователска инфраструктура от 2014 г. Министерството на образованието и науката е финансовият координатор на всички научноизследователски инфраструктури, включени в Пътната карта. През следващия месец българското Министерство на образованието и науката и МУ-София ще работят съвместно с BBMRI-ERIC за създаване на национална контактна точка, национална мрежа на българските био-банки, които ще взаимодействат с BBMRI-ERIC и ще използват и разпространяват услугите на BBMRI-ERIC в страната.

„Горд съм, че имаме отлични изследователски екипи, които осъществяват сътрудничество по целия свят и съм убеден, че трябва да продължаваме да укрепваме нашите политики и инструменти в подкрепа на нашите блестящи умове и развитието на изследователската и иновационна дейност в страната“, заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. Той посочи, че сред европейските ни приоритети са ускоряването на трансфера на знания и увеличаване на достъпа до научноизследователски резултати, включително чрез насърчаване на европейските инициативи за отворена наука и гарантиране на дългосрочна устойчивост и отвореност на пан-европейската научноизследователска инфраструктура. България се ангажира да продължи усилията си за принос към основните стълбове на европейското научноизследователско пространство и общи цели, заяви министър Вълчев.

„Посрещам с огромно удоволствие България в BBMRI-ERIC. Сега българските био-банки са безпрецедентно свързани със света. Същевременно българските изследователи и оператори на био-банки ще имат достъп до знание, ИТ инструменти и индивидуални насоки от страна на BBMRI-ERIC, които ще подкрепят по-нататъшното развитие на изследванията на био-банки и биомолекулярни ресурси в България”, заяви генералният директор на BBMRI-ERIC Ерик Щайнфелдер. Той подчерта, че предоставяните услуги ще направят възможни нови методи на лечение.

Споделете

GoTop