БЪЛГАРИЯ ЩЕ ПРЕДСТАВИ В БРЮКСЕЛ ПОЗИЦИЯТА СИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО

БЪЛГАРИЯ ЩЕ ПРЕДСТАВИ В БРЮКСЕЛ ПОЗИЦИЯТА СИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в редовното заседание на Съвета по образование, младеж, култура и спорт на ЕС (Образование). То ще се проведе на 7 март 2023 г. в Брюксел.

По време на заседанието се очаква да бъдат приети Заключения на Съвета относно уменията и компетентностите за екологичния преход. Участниците ще обсъдят и темата с недостига на учители и предизвикателството, свързано с привличането, повишаването на квалификацията и задържането на квалифицирани и добре обучени учители и обучители.

България ще акцентира върху необходимостта от придобиване на нови умения, необходими за екологичния преход в контекста на ученето през целия живот, поставянето на акцент върху учителите и обучителите, както и върху първоначалната им подготовка, компетентности и професионално развитие. Ще се обърне внимание на предизвикателството, пред което са изправени учителите по отношение на приспособяване на своите преподавателски практики към бързо променящото се глобално общество. Българската страна ще постави акцент и върху важния въпрос за повишаване на престижа на учителската професия, както и на интереса към нея, развиване на умения на учителите и обучителите, които да отговарят на изискванията на новото време и задържането на квалифицираните преподаватели в системата на образованието.

Българската позиция ще бъде представена от д-р Мария Гайдарова, заместник-министър на образованието и науката.

Споделете

GoTop