БЪЛГАРИЯ УЧАСТВА В ОБСЪЖДАНЕТО НА ФИНАНСИРАНЕТО НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ В ЕВРОПА

БЪЛГАРИЯ УЧАСТВА В ОБСЪЖДАНЕТО НА ФИНАНСИРАНЕТО НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ В ЕВРОПА

Министерският съвет одобри резултатите от участието на България в неформалното заседание на Съвета на ЕС по конкурентоспособност от 21-22 юли тази година. Основната тема на политическия дебат беше взаимодействието и осъществяването на синергии между европейските и националните инициативи, програми и инструменти за насърчаване на научните изследвания и иновациите в Европа.

В рамките на двудневната среща участниците потвърдиха важността на Рамковата програма за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт Европа“ (2021 – 2027 г.) и фондовете по европейската политика за сближаване, и по-конкретно Европейския фонд за регионално развитие. Държавите членки обобщиха предизвикателствата през предходния програмен период 2014 – 2020 г. и обсъдиха възможностите за тяхното преодоляване и постигане на по-висока ефективност и ефикасност през 2021 – 2027 г.

Представителят на България Йордан Първанов, посланик на България в Република Чехия, информира, че работата по дизайна на оперативните програми в страната е в последните си етапи. Той изрази надежда, че пречките ще бъдат преодолени през настоящия програмен период и призова Европейската комисия да подпомогне процесите на обмен на добри практики между държавите членки. Посочи, че насърчаването на международното сътрудничество в научните изследвания и иновации и увеличаването на българското участие в „Хоризонт Европа“ е сред основните ни цели, така че българските учени да могат да се възползват напълно от възможностите на европейското научноизследователско пространство.

Представителят ни напомни, че Министерството на образованието и науката продължава своите усилия в реформирането на системата в партньорство с новосъздаденото Министерство на иновациите и растежа, като основният фокус на тези усилия е създаването на нов закон за насърчаване на научните изследвания и иновации, който да определи рамката на общата политика.

Чешкото председателство заяви, че са нужни общи действия, както във формирането и изпълнението на политиките за научни изследвания и иновации, така и с образователните, промишлените и кохезионните политики, като заключи, че има още възможности за подобряване и опростяване.

Споделете

GoTop