БЪЛГАРСКИ ГИМНАЗИСТИ УЧАСТВАХА В 37-ОТО ОНЛАЙН ИЗДАНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНА ШКОЛА ЗА МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ

Никола Стайков и Виктор Колев от СМГ „Паисий Хилендарски“ представиха успешно България в международна школа Research Science Institute /RSI/ за ученици-изследователи в областта на природо-математическите, инженерните и технологическите науки.

Школата се организира от американския Център за върхови постижения CEE и традиционно се провежда в Масачузетския технологичен институт (MIT) с гимназисти от цял свят. RSI 2020 е първото издание, което се проведе в онлайн среда.

Работата на Виктор Колев „Към абстрактно логическо мислене в невронни мрежи“ се класира сред най-добрите 10 устни представяния и най-добрите 5 писмени разработки.

Математическият проект на Никола Стайков под ръководството на Елия Портной от Масачузетския технологичен институт впечатли преподавателите в института с оригиналната интерпретация и визуализация на абстрактни математически понятия.

Виктор Колев и Никола Стайков бяха избрани сред носителите на отлични грамоти в Зимната конференция на Ученическия институт по Математика и Информатика.

RSI е 6-седмична лятна школа, по време на която ученици правят научни изследвания под ръководството на някои от най-добрите специалисти в областта на СТЕМ-науките. В школата участваха 86 ученици от Северна Америка, Европа, Азия и Австралия.

Сред преподавателите на международните участници бе и д-р Евгения Сендова от Института по математика и информатика при БАН, която участва в организацията на школата за 23-и път и събра екипа от ментори за изследователските проекти. Българската академична общност даде съществен принос за провеждането на школата при извънредните обстоятелства на пандемична криза, а най-много преподаватели са български учени.

Споделете

GoTop