БЪЛГАРСКИ И ТУРСКИ УЧЕНИ РАБОТЯТ ПО СЪВМЕСТНИ ПРОЕКТИ

БЪЛГАРСКИ И ТУРСКИ УЧЕНИ РАБОТЯТ ПО СЪВМЕСТНИ ПРОЕКТИ

Български и турски научноизследователски екипи участват съвместно в редица проекти в консорциуми по рамковите програми на ЕС. В български висши училища се обучават около 600 студенти и 21 докторанти от Турция. Това стана ясно по време на среща между министъра на образованието и науката проф. Галин Цоков и посланика на Република Турция в България Айлин Секизкьок.

През последните години са осъществени и над 700 проекта по програма „Еразъм+“ с участие на турски преподаватели, студенти и ученици, както и за младежки обмен между двете страни. 77 от тези проекти са в училищното образование.

Министър Цоков и посланик Секизкьок обсъдиха възможностите за допълнително разширяване на сътрудничеството между двете държави в областта на науката и образованието.

Посланик Секизкьок предложи това сътрудничество да се разшири като бъде подплатено с нова спогодба между двете държави. Сега действащата спогодба за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата между България и Турция е от 1997 г.

Споделете

GoTop