БЪЛГАРСКИ УЧЕНИ ЩЕ ПУБЛИКУВАТ БЕЗПЛАТНО С ОТВОРЕН ДОСТЪП В СПИСАНИЯ НА ELSEVIER

БЪЛГАРСКИ УЧЕНИ ЩЕ ПУБЛИКУВАТ БЕЗПЛАТНО С ОТВОРЕН ДОСТЪП В СПИСАНИЯ НА ELSEVIER

Български учени ще могат да публикуват определен брой статии с отворен достъп безплатно в основните научни списания на престижното издателство Elsevier. И в момента в повечето списания там не се изисква заплащане за публикуване, но достъпът до статиите е затворен за определен период от време.

Министерството на образованието и науката (МОН) и Elsevier подписаха ново тригодишно споразумение за периода 2022 – 2025 г., което предвижда възможност за публикуване на общо 100 статии с отворен достъп за първата абонатна година – от 1 март 2022 г. до 28 февруари 2023 г. За втората година – 1 март 2023 г. – 29 февруари 2024 г., статиите са 180, а за третата – от 1 март 2024 г. до 28 февруари 2025 г. – 260.

За публикации с отворен достъп над посочения максимален брой статии за абонаментна година българските автори ще ползват преференциални цени.

Споразумението осигурява достъп на български висши училища и научни организации до базите данни, както и абонамент за електронни книги за целия период. Сътрудничеството на МОН с Elsevier датира от 2008 г.

В сравнение със споразумението за периода 2019-2022 г., когато българските организации-ползватели са били само 15, до 2025 г. Elsevier ще е достъпен за 64 организации. През изминалите три години български учени са използвали услугите на издателството над 1 200 000 пъти.

Освен чрез споразумението с Elsevier, държавата подпомага публикациите на българските учени в международни издания и чрез специална национална програма – „Стимулиране на публикационната активност в авторитетни международни научни списания и отворения достъп до научна информация“. Тя беше приета от правителството през октомври 2021 г. Програмата разполага с общо 12 млн. лв. и се изпълнява на три етапа в продължение на 42 месеца.

Отделно от това по всички проекти, финансирани от националните научни програми, Националната пътна карта за научна инфраструктура, центровете за върхови постижения, центровете за компетентности, фонд „Научни изследвания“ и Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“, са планирани възможности за заплащане на публикации с отворен достъп.

В презентациите по-долу може да разберете повече за работния процес по публикуване на статия с отворен достъп. За възникнали въпроси може да пишете на следните имейл адреси: [email protected]; [email protected] и [email protected].

Целия текст на договора, предоставените услуги и списък с ползватели може да намерите ТУК

Файлове

Споделете

GoTop