БЪЛГАРСКИ УЧЕНИЦИ С 2 ЗЛАТНИ И 4 СРЕБЪРНИ МЕДАЛА ОТ ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА

Два златни и четири сребърни медала спечели отборът на България на 22-та Балканска олимпиада по математика за ученици до 15,5 години. Тази година тя се проведе в гръцкия град Родос и в нея се включиха 104 участници от 18 държави. В рамките на четири часа и половина те трябваше да решат четири задачи от областите алгебра, геометрия, теория на числата и комбинаторика. Всяка задача се оценяваше с по 10 т., а максималният възможен резултат беше 40 т.

Българските ученици заеха второ място в неофициалното отборно класиране. Златни медали в индивидуалната надпревара завоюваха Десислава Николова от Софийската математическа гимназия (СМГ) и Борислав Кирилов от Първа частна математическа гимназия, а сребърни – Мартин Копчев от Природо-математическата гимназия „Акад. Иван Гюзелев“ в Габрово, Милко Бакалов, Валери Ванков и Андон Тодоров от СМГ. Ръководители на отбора бяха доц. Ивайло Кортезов от Института по математика и информатика към БАН и Емил Карлов от СМГ.

Споделете

GoTop