БАН ОТЧИТА 30% РЪСТ НА ПРИВЛЕЧЕНИТЕ МЛАДИ УЧЕНИ

БАН ОТЧИТА 30% РЪСТ НА ПРИВЛЕЧЕНИТЕ МЛАДИ УЧЕНИ

Ръст от 30 % на редовните докторанти има в Българската академия на науката. Продължаваме активно да прилагаме програмите за привличане на млади учени в Академията. Това отбеляза акад. Юлиян Ревалски по време на тържественото събрание по случай 154 години от създаването на Академията. Официален гост на церемонията бе заместник-министърът на образованието и науката Емилия Лазарова.

Акад. Ревалски отбеляза част от постиженията на учените от БАН за изминалата година.

„Според световните бази данни основният дял от реферираните научни публикации на български учени за миналата година са на изследователи от БАН. Стойността на h-index вече е 245, а близо 40 на сто от нашите публикации са в най-високата категория на специализираните издания“, каза в словото си акад. Ревалски.

Той допълни, че важно значение имат и научните резултати, които са с пряко приложение в практиката. „През изминалата година са защитени 39 патента и 36 полезни модела“, каза той. През 2022 г. са сключени и 19 нови договора по Рамковата програма „Хоризонт“, успешно се изпълняват и 10 проекта по Националната научна програма „Вихрен“, както и 9 проекта по Националната научна програма „Петър Берон и ние“, стана ясно от неговото изказване.

Специално бе отбелязана и ролята на Ученическият институт на Българската академия на науките (УчИ-БАН), който всяка година оценява и отличава ученически разработки и проекти с научно-изследователски, приложен или теоретичен характер, както и ученически произведения в различни области на изкуството.

Споделете

GoTop