БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИЦИ ЗА ГИМНАЗИСТИТЕ ЩЕ СЕ ПОЛЗВАТ ТРИ ГОДИНИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИЦИ ЗА ГИМНАЗИСТИТЕ ЩЕ СЕ ПОЛЗВАТ ТРИ ГОДИНИ

Срокът на ползване на безплатните учебници и учебни комплекти за учениците от VIII до XII клас да бъде три години, какъвто в момента е периодът на употреба на учебниците и учебните комплекти за по-малките ученици. Това ще предложи Министерството на образованието и науката, съобщи Пенка Иванова, директор на дирекция „Учебници и училищна документация“ в МОН пред телевизия „Еuronews“. Сега учебниците за учениците от II до VII клас се ползват три учебни години, а учебните тетрадки, които са част от учебния комплект, се закупуват за всяка учебна година. Предложението на МОН ще бъде такива да са сроковете и за гимназистите.

Само учебниците и учебните комплекти за учениците от I клас се закупуват за всяка учебна година и затова първокласниците не връщат учебниците в края на учебната година.

Пенка Иванова обясни, че след приетите промени в Закона за предучилищното и училищното образование предстои промяна в подзаконов нормативен акт, в който ще се определи периодът за ползване и сумата, необходима за закупуване на учебници и учебни комплекти за учениците от VIII до XII клас. Проучване показва, че разходът на държавата ще е около 80 млн. лв. за първоначалното закупуване на безплатните учебници и учебни комплекти за учениците от VIII до XII клас и за осигуряване на достъп до електронно четимите учебници.

Това е една добра мярка, защото тя ще допринесе за равен достъп до образование, по-пълно обхващане на учениците в образователната система и повишаване качеството на училищното образование, каза още Пенка Иванова. Тя припомни, че от няколко години МОН осигурява безплатен достъп до електронно четими учебници за учениците от I до VII клас, чието съдържание е абсолютно идентично с това на хартиените.

Споделете

GoTop