БЛИЗО 1.6 МЛН. ЛВ. ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ, НАСТАНЕНИ В ОБЩЕЖИТИЯ

БЛИЗО 1.6 МЛН. ЛВ. ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ, НАСТАНЕНИ В ОБЩЕЖИТИЯ

50 000 лв. ще бъдат добавени към вече одобрената сума от 1 545 000 лв. по програмата за подпомагане на студенти и докторанти, настанени в общежития на държавните висши училища и „Студентски столове и общежития“. Правителството реши средствата за периода октомври – декември 2021 г. да се увеличат на 1 595 000 лв.

Допълнителните средства се отпускат на базата на анализ на комисията за изпълнение на програмата към Министерство на образованието и науката (МОН), в който се установи, че общата сума, необходима за трите месеца по програмата е по-висока.

Средствата ще подпомогнат студентите и докторантите, настанени в общежития, да покриват битовите си сметки. Подкрепата бе осигурена след споразумение между МОН и Министерството на енергетиката.

Споделете

GoTop