БЛИЗО 1 МЛН. ЛЕВА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗА ИЗДРЪЖКА НА УЧЕНИЦИ В СПЕЦИАЛНОСТИ, КОИТО СА ЗАЩИТЕНИ ИЛИ НЕ ДОСТИГАТ

БЛИЗО 1 МЛН. ЛЕВА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗА ИЗДРЪЖКА НА УЧЕНИЦИ В СПЕЦИАЛНОСТИ, КОИТО СА ЗАЩИТЕНИ ИЛИ НЕ ДОСТИГАТ

Правителството одобри 959 977 лв. за допълнително финансиране на общински училища за издръжката на паралелки с ученици в VIII клас, които се обучават за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и такива с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда. Средства ще получат 177 училища, в които се обучават 3712 осмокласници.

По този начин ще се осигури необходимия финансов ресурс за подготовката на кадри за специалности от професии и отрасли, необходими за местната, регионалната и националната икономика в дългосрочен план.

Споделете

GoTop