БЛИЗО 12 МЛН. ЛЕВА ОТПУСНА ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗА УЧЕНИЧЕСКИ ПЪТУВАНИЯ ПО НП „БЪЛГАРИЯ – ОБРАЗОВАТЕЛНИ МАРШРУТИ“

БЛИЗО 12 МЛН. ЛЕВА ОТПУСНА ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗА УЧЕНИЧЕСКИ ПЪТУВАНИЯ ПО НП „БЪЛГАРИЯ – ОБРАЗОВАТЕЛНИ МАРШРУТИ“

Правителството одобри до 11 933 544 лв. за 2023 г. за 346 общински училища, включени в един от модулите на Национална програма „България – образователни маршрути”.

На 7 юли 2023 г. бе публикуван списък на одобрените общо 400 училища. Сред тях има и 54 държавни, частни и неделни училища, за които не е необходим акт на правителството и ще получат средствата си от МОН.

Пътуванията на останалите 346 общински училища се обезпечават с днешното решение на правителството.

Образователните маршрути се финансират при максимална стойност 100 лева за 1 ден на 1 участник (ученици, педагогически специалисти, медицинско лице).

Един образователен маршрут може да е от 2 до 5 дни, включват се до 4 нощувки, храна, транспорт, застраховка, посещения на културно-исторически забележителности, музеи, занаятчийски работилници и др. Планирани са различни образователни дейности, дискусии и образователни игри в различни научни области, срещи с изявени личности, местни специалисти, които работят в посетения обект. Ще се финансират и закупуване на входни билети, такси за беседи в посетени обекти.

При посещенията на място по избраните образователни маршрути училището може да осигури обучителна беседа, познавателни материали, презентации, демонстрации и други. Училищата избират обекти от пет тематични области: история и археология, география и икономика, биология, биоразнообразие и екология, изкуства, архитектура и литература, етнография, фолклор и занаяти.

Списъкът с одобрените училища е публичен и е достъпен на сайта на МОН.

Споделете

GoTop