БЛИЗО 14 МЛН. ЛЕВА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И РЕМОНТ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

БЛИЗО 14 МЛН. ЛЕВА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И РЕМОНТ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

Правителството одобри изплащане 13 982 290 лв. за изграждане на нови и реконструкция на съществуващи детски градини и училища.

Със средствата ще бъдат финансирани дейности по 33 обекта на територията на 26 общини в страната. Проектите се реализират по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища.

Целта на програмата е да се подобри материалната база, която гарантира здравословните и качествени условия на обучение в системата на предучилищното и училищното образование. Тя е насочена и към изграждане на нови сгради, както и разширение и реконструкция на съществуващи детски ясли, градини и училища. По този начин ще бъде намален недостигът на места в тях и ще има възможност за успешното въвеждане на задължителното предучилищно образование на децата, навършили 4-годишна възраст. Реализирането на програмата ще създаде условия и за преминаване на училищата към едносменен режим на учебния ден.

Споделете

GoTop