БЛИЗО 150 УЧАСТНИЦИ ПРЕДСТАВЯТ ИНОВАЦИИ ЗА ЛИДЕРСТВО

БЛИЗО 150 УЧАСТНИЦИ ПРЕДСТАВЯТ ИНОВАЦИИ ЗА ЛИДЕРСТВО

Близо 150 участници от 15 училища от Североизточна България от областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище и Силистра се включиха в регионалния образователен форум „Иновации за лидерство от училището към живота“. Домакин на събитието е Иновативно средно училище „Димитър Талев“ в партньорство с РУО-Добрич и община Добрич.

Добри практики представиха ученици и педагози от областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище и Силистра.

Акцент бе поставен и върху формирането на лидерски умения у младите хора.

Участниците присъстваха на спектакъл, подготвен във факултативна форма „Драма и гражданско образование“.

Представени бяха уроци за финансова грамотност, използване на изкуствен интелект в обучението, проектно-базирано обучение на екологична тематика, представен бе интердисциплинарния подход при STEM преподаването и дизайна на този тип уроци, дигитално краезнание и др.. Голяма част от представените иновации включват използване на дигитални технологии за промяна на образователния процес.

Моделът „Интегрирано тематично учене чрез включване на учениците в комплекси дейности“ се прилага в училището-домакин. При обучението се включват различни предмети и се дава възможност на учениците да бъдат в активна позиция. Използват се интерактивни ресурси и се разчупва стереотипа на класно-урочната система на преподаване. Учителите провеждат интердисциплинарни уроци. Сред тях са „Космическо пътешествие“ (включва български език, математика и човекът и обществото за 4 клас), „Леденото кралство“ (български език, математика, родинознание, музика и изобразително изкуство в първи клас), бинарен урок по биология и здравно образование и английски език в 9 клас др.

Форумът се провежда в рамките на Национална програма „Иновации в действие“. Учители коментираха, че тази програма дава възможност за творчество на учители и ученици, както и че желаещите да участват стават все повече.

Споделете

GoTop