БЛИЗО 151 МЛН. ЛЕВА ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИ ОБЩЕЖИТИЯ

БЛИЗО 151 МЛН. ЛЕВА ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИ ОБЩЕЖИТИЯ

С близо 151 милиона лева ще бъдат ремонтирани минимум 25 училищни общежития.

Това е предвидено в публикувания за обществено обсъждане проект за Насоки за кандидатстване за средства от Механизма за възстановяване и устойчивост по процедурата „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование“. Максималният размер на инвестиция може да е 6 млн. лева. Ще се финансират ремонт, реконструкция, основно обновяване, доставка, монтаж на оборудване и обзавеждане на общежития. Могат да кандидатстват общински училища с общежития (начални/основни/обединени/средни училища, профилирани и професионални гимназии), държавни професионални гимназии с общежития към МОН и Центрове за подкрепа за личностно развитие.

Проектът за Насоки можете да видите ТУК.

Споделете

GoTop