БЛИЗО 17 МЛН. ЛВ. ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИЕТО

БЛИЗО 17 МЛН. ЛВ. ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИЕТО

С 16 894 846 лв., отпуснати от правителството по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, ще бъдат изплатени обезщетения за педагогически специалисти и персонал в системата на образованието.

С тях ще се компенсират 1206 педагогически специалисти и 608 души от непедагогически персонал в общински детски градини и училища.

Средствата са за месеците септември-октомври 2022 г.

Обезщетения се изплащат при намаляване на числеността на персонала в образователните институции, при промяна на структурата и състава, както и при прекратяване на трудовите правоотношения на друго основание.

Финансирането e за сметка на разходите за национални програми, планирани по бюджета на МОН.

Споделете

GoTop