БЛИЗО 2 МЛН. ЛЕВА ЗА МОДЕРНА БИБЛИОТЕКА В УНСС

БЛИЗО 2 МЛН. ЛЕВА ЗА МОДЕРНА БИБЛИОТЕКА В УНСС

Правителството предоставя 1 940 000 лева на Университета за национално и световно стопанство (УНСС) за модернизация на университетската библиотека.

В момента библиотеката е разположена в крило от сградата на УНСС, а помещенията ѝ се нуждаят от спешно обновяване и реорганизация. Библиотечните единици са подредени на стелажи, които са морално остарели и не отговарят на съвременните изисквания за функционалност. Липсват кътове за социална комуникация. Мястото за обслужващите гишета е малко и поради това са нефункционални. Няма подходящо място за провеждане на групови занимания на студенти. Хранилищата за книги са под кота „0“ и се нуждаят от основен ремонт, защото са перманентно наводнени.

С предоставените средства се предвижда да бъде изграден съвременен център за информация и знания, като се предоставят модерни услуги за всички студенти и преподаватели. Университетската библиотека ще стане база за развитието на научно-изследователската дейност не само чрез богати библиотечни колекции, но и чрез осигуряване на отдалечен достъп до световни научно-информационни бази данни. Тя ще бъде и място за съвременна комуникация и развитие на научна дейност между преподаватели и служители чрез работа в малки, средни и големи групи.

Споделете

GoTop