БЛИЗО 20 НАШИ ВИСШИ УЧИЛИЩА СЕ ПОДГОТВЯТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ЕВРОПЕЙСКИ УНИВЕРСИТЕТСКИ МРЕЖИ

БЛИЗО 20 НАШИ ВИСШИ УЧИЛИЩА СЕ ПОДГОТВЯТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ЕВРОПЕЙСКИ УНИВЕРСИТЕТСКИ МРЕЖИ

Близо 20 български училища вече се подготвят да кандидатстват за включване в европейски университетски мрежи след като Европейската комисия публикува втора покана за подаване на проектни предложения по инициативата „Европейки университети“. Предвижда се през следващата година бюджетът за свързването на висши училища да бъде увеличен до 120 млн. евро, с които да се финансират 24 алианса. Кандидатстването е до 26 февруари 2020 година. През 2019 г. бяха отпуснати 85 милиона евро за финансиране на 17 консорциума, сред които обаче не бе включено нито едно българско висше училище. Заради това Министерството на образованието и науката организира информационни срещи за висшите училища с представители на Европейската комисия, които се проведоха в София и Варна.

В срещите участваха повече от 80 представители на академичната общност от 37 висши училища. Ванеса Дебие-Сантон – началник на отдел „Политики и програми за висше образование“ в Генерална дирекция „Образование, младеж, спорт и култура“ на ЕК, и Франсоа Уиликенс – началник на отдел в Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура презентираха поканата и дискутираха конкретни въпроси, свързани с кандидатстването.

Български експерти от МОН и представители от академичната общност се включиха и в проведената в началото на ноември конференция в Брюксел, на която бяха представени одобрените 17 европейски университета след първата покана и бе дадена възможност за обмяна на опит и добри практики, както и създаването на контакти между български и чуждестранни висши училища.

Партньорствата в рамките на инициативата „Европейските университети“ предполагат разработването на дългосрочна визия, която да осигури по-качествено висше образование за студентите от държавите в Европа. Младите хора ще могат да пътуват и учат в различни висши училища, като ще получават европейска диплома, която би им гарантирала реализация във всяка от държавите, където са се подготвяли. Според министъра на образованието науката Красимир Вълчев свързаността в мрежи ще направи висшите ни училища по-разпознаваеми, по-конкурентоспособни и ще даде възможност за привличане на повече български и чуждестранни студенти.

Презентацията от срещите можете да намерите ТУК.

Споделете

GoTop